Josep Vila Sivill va ser un empresari emprenedor que treballava per la cultura catalana fabricant plomes i bolígrafs.