Les marques que encara es veuen a les parets de la catedral desvelen el costum que tenien els barcelonins d’anar-hi a esmolar els seus ganivets.