Núria Fuertes, gran mestressa de la Gran Lògia Femenina d’Espanya, explica què és la maçoneria a ‘Una cita amb la Brigitta’. La maçoneria implica l’estudi d’uns símbols i uns rituals en què s’intenta impressionar a la persona que s’inicia a la maçoneria de forma lliure i sense prejudicis. Per això, segons Núria Fuertes, els maçons no en fan públics tots els detalls, encara que avui en dia hi ha llibres amb molta informació i evidentment també a internet.

La maçoneria no és secreta, és discreta
Núria Fuertes, gran mestressa de la Gran Lògia Femenina d’Espanya

Núria Fuertes explica que per entrar a la Gran Lògia Femenina d’Espanya només cal ser major d’edat i pagar una quota, i desmenteix que es tracti d’una organització elitista. ” No es reclama cap títol universitari, es tracta de tenir interès per aprendre i guanyar coneixement”, afegeix en aquesta entrevista.

Escolta el podcast aquí: