El Ricken li aconsegueix un bolo de “stand up” a l’Àlex que l’ajudarà a sanejar els comptes i, així, podrà tornar els diners que li han deixat.