Curtmetratge documental de natura que mostra les relacions que es donen entre individus diverses espècies, en la zona deltaica de la desembocadura del riu Llobregat, mitjançant el seguiment de dues cadenes tròfiques i el recorregut de l’aigua del riu. Una reflexió personal, que evoluciona mitjançant la realització del mateix documental, sobre la relació de l’ésser humà amb les espècies que l’envolten, extrapolable a altres zones del planeta. Tots estem connectats i no hi ha acció que no tingui repercussió.