Els objectius de la biologia sintètica, la connexió entre ciència bàsica i aplicada, la concentració de talent científic a Barcelona, la creació d’òrgans artificials per trasplantar-los a humans. Marta Botet conversa amb el jove científic Marc Güell