Poetes populars catalans, la història del no Nobel a cap autor català, sociologia de la cultura, urbanisme i planificació cultural….David Guzman conversa amb l’escriptor i professor de la UPF Jaume Subirana, autor del llibre “Construir con palabras” (Cátedra)