L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una xarxa de producció de mascaretes per evitar la dependència de mercats exteriors i per reactivar el teixit econòmic a la ciutat. Aquesta xarxa s’ha iniciat a través de Barcelona Activa i engloba empreses i particulars per abastir de mascaretes tèxtils destinades a personal de serveis essencials no sanitaris.

Preveuen confeccionar 300.000 mascaretes

Les mascaretes es fan amb teixits homologats i en la majoria de casos es podran reutilitzar un cop rentades. S’espera aconseguir confeccionar 300.000 mascaretes. Hi participen empreses, associacions de barris i també persones a títol individual que les confeccionen de manera voluntària.

L’Ajuntament de Barcelona ha aportat part del material i els costos de producció, per un valor de 400.000 euros, que ha permès mantenir l’ocupació i l’activitat econòmica. Fins ara, l’Ajuntament ha adquirit 17.500 metres de teixit per la producció de les mascaretes.