Durant la visita, els guies han explicat que bona part de la flora de Montjuïc són espècies invasores, originàries d’altres territoris, que “es mengen les autòctones”. Per això, és important fer un bon control de l’estat de la vegetació.

A més de les plantes, la passejada també ha servit per fer un repàs històric de la muntanya. A Montjuïc hi ha diversos forats que antigament eren pedreres, d’on s’extreien materials per a la construcció, i que ara s’han convertit majoritàriament en espais verds. En algun cas, s’ha aprofitat l’espai per muntar-hi instal·lacions, com, per exemple, hípiques.