Finalment s’ha arribat a un consens, i la Vil·la Urània serà un equipament per al barri. El grup de treball posat en marxa al novembre, i format per representants de cinc associacions de veïns i entitats del Farró, així com de tots els grups municipals, han resolt que la finca aculli un espai comunitari vinculat al centre cívic que es construirà a l’edifici annex. Es preserva, d’aquesta manera, la voluntat de l’astrònom Comas i Solà, de qui s’ha acordat mantenir la memòria, sense concretar com. Fruit de les sis sessions de treball mantingudes, s’ha previst també destinar part del solar del número 31 del carrer de Saragossa a un casal per a gent gran.

Una altra de les decisions és que un dels membres de les entitats que hagi participat en el grup de treball formi part del jurat que decidirà quin projecte en resultarà guanyador. Caldrà, en tot moment, “preservar l’edifici original de Vil·la Urània i eliminar la remunta dels anys 60”, amb possibilitat “d’obrir-se independentment del centre cívic, que els metres d’edificació en vertical no superin les alçàries de la mitgera del costat muntanya” per tal de respectar les zones enjardinades, i que l’equipament tingui un soterrani que serveixi com a sala polivalent. Tampoc no es descarta que, a part de mantenir els jardins actuals tant com sigui possible, i d’instal·lar-hi una zona de jocs infantils, es col·loqui un hort urbà o familiar a la coberta.

La Vil·la Urània es va salvar d’un pèl de l’enderroc. La pressió social i veïnal, iniciada a les xarxes socials, va permetre que l’Ajuntament reconsiderés la seva decisió de tirar a terra l’edifici.