La llei espanyola no permet els ventres de lloguer i això, segons el doctor, crea una situació de desequilibri en què “hi ha persones que sí poden accedir a aquests tractaments i altres que no”. Herrero ha explicat que fer un tractament d’aquest tipus als països on sí que es permet -com els Estats Units- pot costar entre 130.000 i 150.000 euros. Ha afegit que ara es tracta d’un “problema més polític que social”.

El retard de la maternitat

El doctor també ha explicat que la xifra de naixements provinents de la reproducció assistida (que actualment és del 9 % a Catalunya) augmentarà en el futur. La raó d’aquest increment és que cada vegada hi ha més dones que necessiten aquestes tècniques per tenir un fill, principalment pel retard de l’edat de maternitat. “Abans els fills es tenien als 27 o 28 anys i avui les dones s’ho comencen a plantejar a partir dels 30”, ha afegit.

Respecte al canvi de protocol que es va fer a l’estiu -per assegurar que totes les dones, independentment de si tenen parella o de la seva opció sexual, puguin accedir als serveis públics de reproducció assistida-, Herrero ha dit que no ha fet augmentar significativament les llistes d’espera. El temps és d’entre cinc i sis mesos per a la inseminació artificial i de dos anys per a la fecundació “in vitro”.