Els veïns de Sant Andreu Sud volen que les tanques d’obres que envolten el que es coneix com a “Forat de la vergonya” se substitueixin per unes altres. La infraestructura actual és metàl·lica i està en mal estat, i a més reboten pel soroll provocat pel pas dels trens i els vehicles que circulen pel carrer de Josep Soldevila.

El carril bici del carrer del Segre

Fa anys que els veïns que viuen als habitatges del carrer de Josep Soldevila, entre el carrer de Pare Manyanet i la rambla de l’Onze de Setembre, constaten que la circulació de vehicles s’ha incrementat progressivament des de fa uns anys. L’hora punta és a partir de les cinc de la tarda i sovint es forma un tap en la cruïlla on conflueixen el carrer de Josep Soldevila, la rambla de l’Onze de Setembre i el carrer del Segre. Precisament, al carrer del Segre s’ha eliminat un carril de circulació per implementar un carril bici. Això, segons els veïns, encara provoca més embussos i per tant més soroll al carrer de Josep Soldevila, que és on s’acumulen els vehicles.

La tanca metàl·lica de la discòrdia

La tanca que envolta la zona de vies del tren al llarg de tot el carrer de Josep Soldevila fa més de 10 anys que està instal·lada i és metàl·lica. Al marge d’estar trencada, els veïns asseguren que potencia el soroll ambiental ja que provoca reverberació. Això afecta de forma directa els veïns dels blocs de la zona que han de suportar el so ampliat dels vehicles que circulen al carrer i el soroll de les sirenes dels vehicles d’emergència que sovint passen per la zona. També el soroll dels trens que circulen per les vies situades just a l’altre costat de la tanca. “Hem de patir el soroll i les males olors al costat del ‘Forat de la vergonya’. És una zona oblidada per on passen els trens d’alta velocitat, de càrrega i de Rodalies. És una bogeria”, explica Montse Pedrero, veïna de la zona.

El canvi de la tanca, sense data

Fa dos anys l’Ajuntament va estudiar la possibilitat de canviar la tanca per una altra més de amable que minimitzés el soroll. L’ens encarregat de pagar l’obra havia de ser BSAV i de fet ja hi havia una partida pressupostària per fer-ho. Però el projecte es va quedar pel camí i la tanca no s’ha substituït. Ho explica la presidenta de l’AV Sant Andreu Sud, Cristina Galan: “Es va parlar de posar una tanca feta d’un material que evités que el soroll rebotés. Volíem que estigués més separada dels habitatges i que es pogués serigrafiar. De cop el projecte es va paralitzar i el que no sabem és què s’ha fet de la dotació econòmica que hi havia a sobre de la taula”. I afegeix: “No sabem quan es reprendran les obres de l’AVE en aquesta zona. Assumim que anirà per llarg, però fins llavors, com a mínim volem que ens substitueixen la tanca per viure més dignament”.