Els veïns del carrer de n’Arai, al Gòtic, ja en tenen prou. La seva situació es fa cada vegada més insostenible. L’administrador actual de la finca és ara mateix la Generalitat, ja que ningú no va reclamar l’immoble quan la propietària va morir l’any 2002. És el que es coneix com a herència intestada. Els veïns, molts d’ells amb 30 o 50 anys d’antiguitat a l’edifici, van començar a patir un reguitzell de situacions angoixants. D’entrada els contractes de lloguer es van extingir i la Generalitat els ha anat renovant mes a mes. Per als veïns, com l’Elisabet Castilla, aquest horitzó tan curt del contracte no els deixa dormir tranquils i demanen que l’administració catalana els ofereixi contractes més estables i de llarga duració. L’Elisabet també apunta una altra anomalia. Segons ella se’ls va dir que no podrien optar a cap tipus de contracte que no fos el mensual però segons informes jurídics de l’Ajuntament la Generalitat els podria oferir un lloguer a llarg termini.

Un altre dels factors desestabilitzants per als veïns és la figura de l’administrador. Aquest, denuncien, fa temps que no els fa cap reparació i ells mateixos s’han d’arreglar la majoria de desperfectes. 

Un tercer actor, la Fundació Hospital Clínic

La situació d’incertesa que viuen els veïns s’ha vist agreujada en els darrers anys per l’aparició d’un hereu de millor dret. Es tracta de la Fundació Hospital Clínic, que, segons els veïns, es troba en litigis amb la Generalitat per la titularitat de l’edifici però no saben en quin punt es troba aquesta batalla legal. Creuen que l‘actual situació de deixadesa que pateixen està relacionada directament amb aquesta situació i se senten desemparats. Aquest dilluns a les 16 h els inquilins de l’edifici del carrer de n’Arai tenen una reunió amb la Generalitat per veure si poden desencallar aquesta situació.