Els veïns del número 67 del carrer del Marquès de Sentmenat no volen que s’obri un club cannàbic al local de la seva finca. Asseguren que la normativa municipal que en regula l’obertura és massa laxa: no permet que se situïn els clubs a prop de centres educatius d’educació obligatòria però no parla, en canvi, dels estudis no obligatoris. En el seu cas, el nou club estaria a prop d’un centre d’FP i els veïns ho volen evitar.

Opacitat en l’obertura del club cannàbic

Els veïns asseguren que, tot i tractar-se del local de la seva finca, es van assabentar pràcticament per casualitat que es tractava d’un club cannàbic. Joan Massana ―veí de l’immoble― assegura que, a l’inici de les obres, “la propietat especulava que hi faria un bar però, després, van descobrir que s’hi faria un club cannàbic”.

Per la seva banda, un altre dels veïns, Salvador Julbe, reconeix que no estan en contra que s’obrin clubs cannàbics, però volen que la normativa sigui més coherent i estricta. “L’única condició és que els clubs cannàbics han d’estar a una distància de 100 metres els uns dels altres i no poden estar a prop de centres educació obligatòria, però sí poden estar ―com en aquest cas― a prop de centres educatius no obligatoris, d’FP, per exemple“.

El districte estudiarà la llicència d’activitat

Per la seva banda, el regidor del districte, Xavier Marcé, va reconèixer en audiència pública que la normativa hauria de millorar-se, tot i que va assegurar que es tractava d’un tema que va més enllà del districte i emplaçava als veïns i als grups municipals “a obrir un debat que pogués acabar al plenari municipal”.

A més, va afegir que ―de moment― no s’ha donat cap permís i que ara per ara tenen sobre la taula una petició d’activitat que s’ha d’estudiar. Els veïns, per la seva banda, s’han posat en contacte amb tots els grups polítics i amb la síndica per tal de fer pressió i aconseguir un canvi en la llei. De fet, les mobilitzacions veïnals, en concret al barri de Sarrià, han aconseguit que no s’obri un centre mèdic de teràpies medicinals amb cànnabis.

D’altra banda, Projecte Home reclama el tancament de tots els clubs de cànnabis perquè l’ONG assegura que han incentivat les addicions. Segons Projecte Home, el 2018 van atendre 1.523 persones, una xifra que suposa un augment del 31,1 % respecte a fa cinc anys .