La Comissió contra l’Amiant alerta que l’explosió que ha causat un mort en una empresa química a la Verneda ha enfonsat part del sostre amb fibrociment de l’edifici. Demanen que, a banda d’activar el Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT), també s’activi el pla per amiant. L’Ajuntament ha assegurat però que ho han estudiat, que la major part de la coberta no conté amiant i que no hi ha perill.

Els veïns, però, no estan tranquils. Lena Martí, membre de la Comissió contra l’Amiant, assegura que l’explosió ha aixecat molta pols i afirma que hi ha “un núvol de pols amb partícules d’amiant”. Aquesta comissió forma part de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). També inclou altres col·lectius afectats, com ara els treballadors del metro.

Demanen mesuraments amb microscopi electrònic

Per tot plegat, aquesta comissió demana a les administracions pertinents que comprovin si hi ha partícules d’amiant a l’aire. “S’hauria d’analitzar i s’haurien de fer mesuraments amb microscopi electrònic, no òptic”, afegeix Lena Martí. La diferència entre un i altre, segons l’entitat, és l’eficàcia a l’hora de detectar la presència d’aquesta substància cancerígena a l’ambient.