Avenç per tenir un diagnòstic més ràpid del virus de l’hepatitis C. L’hospital Vall d’Hebron ha incorporat un sistema de detecció més ràpida de la infecció que redueix de sis a tres etapes el diagnòstic. Amb aquest nou funcionament s’aconsegueix escurçar el temps i reduir la complexitat perquè, per exemple, només es necessita una extracció de sang, i no dues com fins ara.

Els laboratoris del Vall d’Hebron disposen de dues noves màquines per dur-ho a terme. La primera pot arribar a avaluar 300 mostres en una hora. Un cop superada la primera revisió, s’envia a un segon aparell, on es fa la part final del procés. Aquesta segona, en una jornada de vuit hores, estudia 1.000 mostres automàticament i es confirma si el pacient té càrrega vírica o no. És una tecnologia avançada que permet agilitzar el procés i disposar dels resultats en tan sols un parell de dies. “La nova velocitat d’accés a la informació és gairebé galàctica”, remarca el doctor Francisco Rodríguez Frías, “és molt efectiu”.

Després de cinc mesos de la implantació del programa, s’han analitzat 400 mostres de persones amb aquest sistema. D’aquestes, a 200 se’ls va diagnosticar l’hepatitis C. Els experts calculen que, sense el nou funcionament, només s’hauria arribat a la meitat perquè en el periple de sis etapes moltes persones que tenen el virus es queden pel camí. De fet, estudis internacionals assenyalen que, aproximadament, el 50 % de les persones no completen tot el procés i, per tant, no se les pot diagnosticar.

És un procés pioner a Catalunya i es preveu que, progressivament, també arribi a altres hospitals.

El problema és el diagnòstic, no el tractament

Actualment el problema de l’hepatitis C no és el tractament, si no el diagnòstic. Ho demostren dues dades: la cura té una eficàcia de més del 95 %, però el 60 % de les persones amb el virus no estan diagnosticades. És per això que el Rodríguez Frías afirma que “el repte ja no està tan enfocat a desenvolupar nous tractaments com a diagnosticar el gran nombre de persones que no saben que estan infectades”. És un fet que pot complicar el tractament posterior: “Aquesta malaltia no presenta símptomes i, a vegades, els pacients arriben a l’especialista per casualitat, quan ja estan en fases molt avançades, amb fibrosi o, fins i tot, amb cirrosi”. Per tant, simplificar el diagnòstic és fonamental per detectar les persones infectades.