En el moment del part és necessari que el fetus estigui mirant cap per avall. I això no sempre es compleix. Segons l’Hospital Vall d’Hebron, en prop del 40 % dels embarassos, el fetus no està ben col·locat, un fet que pot dificultar un part vaginal. Si no es corregeix la postura, moltes vegades és necessari realitzar una cesària o utilitzar fòrceps. Vanessa Bueno, una llevadora del Vall d’Hebron, ha dissenyat un coixí postural per a embarassades que ajuda que el fetus giri cap a la posició idònia. Les dones, tombades de costat, el col·loquen entre les cames per obrir el diàmetre de la pelvis i provocar la rotació interna del genoll de la cama superior. D’aquesta manera, el coixí ajuda a girar el cap del fetus cap a baix, ja que troba més espai a la pelvis.

Un disseny basat en un estudi clínic

Per idear la forma del coixí, la creadora es va basar en un estudi clínic per esbrinar quina era la millor manera de facilitar la rotació del fetus durant el part. La millor postura, afirma, és amb la dona de decúbit lateral (el que es coneix com a postura Sims modificada). Per això, durant l’estudi es van fer servir els camals de les lliteres de l’hospital per elevar la cama amb la dona de costat. Els resultats van demostrar que d’aquesta manera les cesàries es reduïen un 16 %. El problema, afirma Bueno, és que “el camal de la llitera redueix la comoditat” i per això va decidir dissenyar el coixí. Actualment el pot fer servir qualsevol embarassada que el necessiti durant el treball de part a l’Hospital Vall d’Hebron.