Vaga metges novembre

Els treballadors denuncien que la prestació dels serveis que ofereixen als centres d’atenció primària no ha estat mai sotmesa a una convocatòria pública, i creuen que, així, es millorarien les seves condicions laborals.

PAMEM presta servei a les àrees bàsiques de salut de La Barceloneta, Sant Martí, Gràcia i la Vila Olímpica, però només en aquesta última subcontracta els treballadors a una altra empresa. És la que presta rehabilitació ambulatòria als 400 usuaris del CAP Vila Olímpica.

La vaga consistirà en aturades parcials els dies 19, 20, 25 i 26 de juny i 2 i 4 de juliol, afectarà el servei de fisioteràpia del CAP, segons l’assessoria jurídica de l’empresa. Tot i això, s’espera arribar a un acord abans de les dates establertes.