Els treballadors contractats per PAMEM, una societat pública adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona i que presta servei a quatre àrees bàsiques de salut de la ciutat, denuncien una cessió il·legal de mà d’obra. És per això que convoquen una vaga de sis dies que podria deixar sense servei de fisioteràpia del CAP Vila Olímpica. Hi ha prevista una reunió de negociació perquè el consorci proposi solucions.

Els treballadors denuncien que la prestació dels serveis que ofereixen als centres d’atenció primària no ha estat mai sotmesa a una convocatòria pública, i creuen que, així, es millorarien les seves condicions laborals.

PAMEM presta servei a les àrees bàsiques de salut de La Barceloneta, Sant Martí, Gràcia i la Vila Olímpica, però només en aquesta última subcontracta els treballadors a una altra empresa. És la que presta rehabilitació ambulatòria als 400 usuaris del CAP Vila Olímpica.

La vaga consistirà en aturades parcials els dies 19, 20, 25 i 26 de juny i 2 i 4 de juliol, afectarà el servei de fisioteràpia del CAP, segons l’assessoria jurídica de l’empresa. Tot i això, s’espera arribar a un acord abans de les dates establertes.