vagons metro

El 57 % de les dones que utilitzen habitualment el transport públic hi han patit algun tipus d’assetjament sexual, almenys una vegada, durant els darrers dos anys. Així es desprèn dels resultats de la primera Enquesta d’assetjament sexual al transport públic a l’àrea de Barcelona, realitzada entre el setembre del 2020 i el gener del 2021 per l’empresa GESOP i coordinada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). L’estudi, amb una mostra de 6.500 persones, servirà com a diagnòstic previ i com a punt de partida per a la implementació del pla contra l’assetjament sexual al transport públic, elaborat arran d’un conveni signat el novembre del 2020 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català de les Dones i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Un 43,2 % de les dones enquestades han patit, com a mínim alguna vegada, invasions d’espai o acostaments excessius i un 43,1 %, mirades molestes, insistents o lascives. Un 25,9 % han patit xiulades o comentaris sobre el cos o la forma de vestir; un 19,9 %, comentaris o insinuacions sexuals; un 16,7 %, persecucions o seguiments i un 8,6 %, gravacions o fotografies amb el mòbil. Els fets més violents, com les agressions sexuals, són molt menys freqüents i han afectat menys d’un 5 % de les usuàries.

Les noies joves, les més assetjades

Fins a un 91,6 % de les usuàries de 16 a 29 anys han patit assetjament en el transport públic alguna vegada. El 88,6 % de les dones que han viscut una situació d’aquest tipus viatjaven soles. El perfil de l’agressor és el d’un home sol adult, en el 62,4 % dels casos, seguit d’homes joves que anaven sols (12,5 %). En un 9,1 % dels casos els agressors van ser un grup de joves. Així mateix, els resultats mostren com la victimització disminueix a mesura que augmenta l’edat.

El metro, el transport amb més assetjaments

El metro és el mitjà de transport on s’han donat un major volum de situacions d’assetjament sexual. Pràcticament el 60 % de les agressions s’han produït al suburbà, seguit de Rodalies (22,3 %). La major part dels assetjaments tenen lloc en els moments de major afluència als mitjans de transport, principalment en horari de tarda a vespre (des de les 16 fins a les 0 h). L’enquesta també revela que aquestes situacions es donen principalment dins dels vehicles (73,7 %) i en menor mesura en accessos i andanes (20 %) o parades al carrer (5,3 %).

Fugir, la reacció més habitual

La principal reacció de les dones que pateixen situacions d’assetjament és fugir, en un 33,2 % dels casos, o canviar-se de lloc (23,9 %). Un 3 % de les dones van recórrer a altres persones, cossos de seguretat o sistemes de comunicació. Però gairebé el 35 % de les víctimes no van comunicar a ningú el fet ocorregut, ni tan sols a familiars o amics.