Col·lectius tan heterogenis com els tècnics d’educació infantil, els d’integració social o els professionals d’educació especial formen part del que s’anomena professionals de suport a la docència. Segons el sindicat USTEC-STEs, tots ells desenvolupen “funcions de gran rellevància” però, en canvi, viuen molta precarietat laboral i la majoria tenen places eventuals.

12 anys sense oposicions

Segons dades del sindicat, actualment el 75 % de professionals de suport a la docència fa molts anys que treballen però no tenen consolidada la plaça perquè no es convoquen oposicions des del 2007. Considera que en la convocatòria d’oposicions que s’ha de fer properament cal incloure mesures que permetin garantir el reconeixement d’aquesta experiència.

Així doncs, el sindicat USTEC-STEs no va signar l’oferta d’ocupació pública del desembre del 2017 perquè considera que “implica una substitució de persones que venen de fora i treuen [plaça] persones que realment tenen molta experiència“, segons diu el seu portaveu Ramon Font.

El sindicat també denuncia que els professionals de suport a la docència no són substituts quan estan de baixa, i que reben pressions per renunciar a les reduccions de jornada per la cura d’un fill. Fa uns mesos USTEC-STEs també va posar de manifest la mancança de professorat per poder reduir les ràtios.