matricula universitat

(ACN) Les 12 universitats catalanes s’oposen a la possibilitat de decretar un aprovat general en cas que el confinament pel coronavirus impedeixi fer avaluacions presencials a finals de curs. En el marc d’un grup de treball de vicerectors creat específicament per definir els criteris acadèmics que han de regir la represa del curs i reflexionar sobre l’avaluació si cal fer-la a distància, els responsables universitaris estan estudiant i proposant mesures d’avaluació possibles en un escenari de no presencialitat, i han considerat, en una reunió aquest dijous, que un aprovat general o propostes similars podrien posar en dubte l’assoliment bàsic de competències i la seva seguretat jurídica.

En aquest sentit, s’ha reiterat la voluntat de seguir treballant, sempre respectant l’autonomia universitària, en la presa de decisions que afectin la docència i l’avaluació dels estudiants per millorar i ajustar a aquest nou context general el conjunt de processos i estratègies d’ensenyament en curs, així com la globalitat diversa d’eines i recursos tecnològics de suport.

El treball d’aquest grup, que se cita a una nova reunió la pròxima setmana, es regeix d’acord amb tres principis fonamentals amb l’objectiu de garantir que cap estudiant perdi aquest curs per raons vinculades a la crisi sanitària; garantir la qualitat acadèmica dels ensenyaments —que inclouen els sistemes d’avaluació— que reben els estudiants en aquest final de curs 2019-2020, i respectar el principi d’autonomia de les universitats, que inclou la gestió i desenvolupament de les seves titulacions oficials i els seus processos d’avaluació, així com els ajustaments dels calendaris acadèmics.