El consell es reunirà almenys un cop l’any, però té previst treballar en comissions específiques sobre aspectes com les biblioteques sales d’estudi, la col·laboració de les universitats en la formació al llarg de la vida i l’urbanisme a l’entorn dels centres universitaris. L’organisme nou haurà de proposar fórmules per afavorir la implicació de les universitats a la ciutat, tot potenciant la relació de cada una amb el barri on està ubicada.

La tinenta de Drets Socials, Laia Ortiz, ha explicat que amb el Consell Assessor d’Universitats “volem treballar temes estratègics” com impulsar la recerca, garantir habitatge digne per als estudiants o com la recerca universitària pot ajudar a “prendre decisions per abordar reptes de la ciutat”.