També hi haurà una unitat especial encarregada de millorar les relacions amb els jutges. Al capdavant hi haurà el comissari Joan Miquel Capell.