JANET SANZ, tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: "Era molt necessari doncs que féssim una actuació de reparació, de substitució de molts d'aquests materials, dels propis jocs. I no ens podem permetre doncs trobar que hi hagi avui zones que estan doncs amb una situació de degradació important."

També es faran treballs de renovació i adequació a Nou Barris —amb 12 intervencions—, Sant Andreu —amb vuit—, Ciutat Vella —on se’n faran tres—, l’Eixample —amb dues—, i Sants-Montjuïc, on se’n farà només una. Segons la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, són actuacions “molt urgents i necessàries”, després de les tasques d’identificació de les necessitats fetes pels districtes.

L’Ajuntament les durà a terme a través de dos projectes que ja estan aprovats, que tenen un cost total d’1,8 milions d’euros, amb l’objectiu d’apropar els jocs als infants, tot garantint la qualitat i la seguretat. Els tipus de treballs que es faran passen per la substitució dels elements de joc, els paviments, les tanques i també el mobiliari urbà.

Sanz també ha assegurat que el consistori està projectant un pla per incrementar les àrees de jocs infantils a la ciutat, tot i que la prioritat actual és “que les que ja estan en funcionament donin la millor qualitat per als nens i nenes”.

El manteniment dels parcs

Més enllà de les actuacions que es faran properament, els serveis municipals revisen periòdicament l’estat dels elements de joc. Ho fan cada tres setmanes per detectar-hi anomalies i esmenar-les, ja que cada any s’han de renovar els certificats perquè hi puguin jugar els nens.