Un cop a la setmana, el Jorge s'acosta a comprovar les trampes. La primera s'encarrega d'atrapar els insectes que viuen al sotabosc. JORGE MEDEROS, científic "Entren per un forat que és el que condueix cap a l'interior del pot de captura." La segona trampa es troba molt més amunt. Per arribar-hi, cal traça i anar ben equipat. Amb les seves pròpies mans ha construït una passarel·la que li permet caminar entre les copes dels arbres, a més de 10 metres d'altura. "De les coses més útils que té la instal·lació d'una plataforma i una passarel·la com aquesta és que et permet accedir a les fulles més altes que hi ha al bosc i veure de primera mà la interacció entre els artròpodes i la vegetació." Avui, tot i ser hivern, la mostra obtinguda és força variada. "Almenys he comptabilitzat així a simple vista unes cinc, set espècies d'escarabats, de coleòpters, i també de mosques n'hi ha diverses." Des que va començar l'estudi l'any 2009, en Jorge ha recopilat al voltant de 600.000 insectes. De moment ja ha descobert quatre espècies que fins ara no s'havien registrat mai a Catalunya. I això que encara li queden set anys d'investigació. La seva intenció és obtenir prou informació per poder fer un dibuix exacte de la diversitat d'insectes al Parc de Collserola i veure com s'adapten a les exigències del canvi climàtic. Un cop recollides les mostres... JORGE MEDEROS, científic "Després del camp toca el laboratori. És un treball molt delicat en què has de separar aquestes mostres per ordres d'insectes, però he de contactar amb especialistes en escarabats, en zoocòpters, en himenopters, etc. És un treball de molts anys i moltes hores."

Mederos va començar l’estudi l’any 2009 i pensa continuar-lo durant set anys més per obtenir resultats concloents. El seu objectiu és obtenir prou informació sobre els insectes que viuen al Parc Natural de Collserola per poder fer-ne un dibuix exacte de la població i del comportament durant els diversos períodes de l’any. De moment, el científic ha recopilat al voltant de 600.000 insectes. Ha trobat quatre espècies que mai abans no s’havien registrat a Catalunya. L’estudi dels insectes pot ajudar a entendre els comportament de mamífers i aus que els tenen com a principal aliment.

Mederos ha construït una passarel·la de fusta dalt dels arbres per poder arribar a les copes i analitzar els insectes que hi viuen. Ha instal·lat diverses trampes, una de les quals a les copes dels arbres, per poder comparar els insectes del sotabosc amb els de l’estrat superior. De moment, ha detectat que la gran majoria d’insectes es troben a nivell de terra. Això es deu que el clima mediterrani té variacions molt pronunciades durant l’any. Les copes dels arbres estan molt exposades a aquestes variacions, i això fa que la majoria d’insectes optin pel sotabosc.