La llei de salut del 1986 ja recollia el dret al tractament, i entre els quals el dret a la sedació. Però més enllà d'això, és el protocol de cada hospital el que decideix quina pràctica fa de les mesures pal·liatives. Per tant, rebre-les o no depèn més de la política del centre sanitari que no pas del pacient. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, vicepresident del Govern espanyol "Y lo que pretendemos es que quede regulado de forma que se garanticen los derechos del paciente, por supuesto, de los familiares y de los médicos. Y que por lo tanto se pueda tener el derecho a morir dignamente, que es tanto como decir a morir sin dolor cuando hoy la ciéncia médica permite que así sea". GUSTAVO SUBIRATS, secretari de l'Associació Dret a Morir Dignament "Jo penso que en un estat democràtic del segle XXI el ciutadà ja ha de tenir dret per sí mateix a morir dignament i sense dolor. És que si no tenim ni aquest dret estem arrgelats. O sigui, que es necessiti una nova llei per això és una mica sorprenent". Andalusia va aprovar el març d'aquest any la llei més avançada en aquest aspecte, en la qual s'imposen sancions als metges que es neguin a subministrar un tractament pal·liatiu a un pacient en estat terminal. El que no se sap és si la nova llei espanyola preveurà algun tipus de penalització, fet que suposaria un canvi en comparació amb la llei vigent. Per saber-ho, caldrà esperar a la primavera.