El 19 % de les dones que corren a Barcelona han estat assetjades mentre practicaven esport, un percentatge que gairebé duplica el dels homes que denuncien situacions semblants (10 %). Són dades d’un estudi del RACC, que ha observat el comportament dels corredors a set punts de la ciutat i ha enquestat més de 1.000 persones. De totes les enquestades, gairebé el 20 % de les dones s’han plantejat abandonar el “running” a conseqüència de les agressions i assetjaments viscuts. Amb aquestes dades, el col·lectiu se suma al de les ciclistes, el 42 % de les quals asseguren que han patit assetjament viari o sexual.

L’estudi indica que gairebé la totalitat de les dones que surten a córrer prenen mesures de seguretat personal (94 %): eviten les zones mal il·luminades o solitàries, trien franges horàries en què hi hagi gent al carrer i prioritzen sortir a fer esport en grup, sobretot quan es fa fosc. De fet, les dades posen de manifest que la majoria de situacions violentes, ja siguin físiques o verbals, es produeixen durant la nit i, especialment, en carrers mal il·luminats o amb poca gent.

Montjuïc, el punt més insegur de nit

L’estudi del RACC s’ha centrat en set punts de la ciutat habitualment força concorreguts per corredors. La majoria de “runners” consideren que aquestes ubicacions són segures durant el dia. Tot i això, un 29 % dels enquestats, homes i dones, afirmen que se senten insegurs de dia a l’avinguda del Paral·lel i el 28 % diuen el mateix del Parc de Montjuïc.

En canvi, durant la nit augmenta la percepció de perill en tots els punts analitzats. El punt que els corredors consideren més insegur és el Parc de Montjuïc, mentre que el més segur és l’avinguda Diagonal. En el cas de les dones, els percentatges de percepció d’inseguretat sempre són superiors.

  • Parc de Montjuïc: 78 % de les dones creuen que és insegur.
  • Collserola: 75 % de les dones s’hi senten en perill.
  • Parc de la Ciutadella, façana marítima i avinguda del Paral·lel: més del 60 % de les dones s’hi senten vulnerables.
  • Gran Via: el 36 % de les dones creuen que és molt insegura.
  • Avinguda Diagonal: malgrat ser el punt més ben valorat, el 28 % de les dones s’hi senten en perill.

Propostes d’actuació

Amb aquestes dades sobre la taula, el RACC fa diverses recomanacions a l’Administració pública. D’una banda, demana fomentar la diversitat d’activitats perquè hi hagi més vida al carrer en qualsevol franja horària. De l’altra, es proposen campanyes d’informació per la seguretat personal i viària dels corredors. I, finalment, demanen analitzar a fons l’espai públic per millorar-hi la seguretat i eliminar els punts negres, actuant per exemple en zones poc il·luminades o amb mala visibilitat.

Un manual per aplicar la perspectiva de gènere a l’urbanisme

El segon focus són els corredors, als quals els recomana prendre mesures d’autoprotecció, com no utilitzar auriculars, triar una ruta coneguda o informar amics o familiars del lloc on es va. També es planteja l’ús d’aplicacions de rastreig en directe o per córrer en grup.