MERCÈ FREIRIA, advocada Ho va signar el marit però, en tot cas, sempre en representació d'ella i a tots els efectes els dos com a titulars d'aquest contracte.

El tribunal considera que el contracte segueix sent vàlid perquè en el moment en què es va fer, l’any 71, les dones no podien signar cap document oficial.

Segons estableix la llei, el supervivent disposa de tres mesos per confirmar la subrogació del contracte, després de la mort del titular del lloguer.  De totes maneres, moltes persones desconeixen aquesta obligació legal, un fet que fa alguns propietaris o empreses immobiliàries vulguin obtenir beneficis tot extingint aquests contractes de lloguer, vinculars a rendes antigues.

Segons el Col·lectiu Ronda, que ha portat la defensa de la dona vídua, la sentència crea un precedent de cara a la protecció d’aquestes col·lectiu sensible.