Segons l’informe Els joves davant la discapacitat: consciència social i solidaritat, de l‘Associació d’Amputats Sant Jordi, es constata que el 100% dels centres educatius que s’han analitzat no compleixen el codi d’accessibilitat de Catalunya, establert al decret 35/1995.

Concretament, s’han analitzat 43 centres educatius, entre col·legis i instituts. Vuit centres són a la mateixa ciutat; vuit, a Santa Coloma de Gramenet i 27 en altres localitats de la província de Barcelona. Els de Barcelona ciutat són: l’Institut Bonanova, l’Institut Secretari Coloma, l’Escola de Treball, l’Escola Marinada, l’Institut Poeta Maragall, l’Institut les Corts, l’Escola Mestre Gibert i l’Institut Príncep de Girona. 550 alumnes, estudiants de tots aquests centres, han participat en els tallers i cursos de sensibilització impartits per l’entitat autora de l’estudi.

Les principals infraccions del codi d’accessibilitat són l’alçària del timbre i el pes adequat de la portes. Només el 38% de les portes analitzades compleixen els requisits establerts per la legislació i la majoria han de millorar el sistema d’obertura, així com l’amplada, que només és adient en un 25% dels casos revisats.

Altres dels problemes analitzats són que més de la meitat de centres tenen l’accés principal a l’edifici amb algun tipus d’esglaó o desnivell respecte de la vorera. A més de mancar-hi baranes i passamans.

Dels vuit centres educatius valorats, el 87% disposa d’un ascensor a l’interior, però un 38% no està habilitat per accedir-hi en cadira de rodes. Hi ha deficiencies en l’accés a la informació i el 100% no té senyalitzat el número de planta a l’exterior de l’ascensor.

En el cas dels banys, el 88% dels centres educatius valorats tenen aquest espai adaptat tot i que només el 14% d’aquests està senyalitzat. Per contra, hi ha mancances en la il·luminació, en interruptors amb relleu o braille i únicament el 25% dels banys tenen un sistema interior d’emergència.

En els panells informatius i en els sitemes d’alarma dels centres escolars s’han detectat deficiències per tal que persones amb problemes auditius o visuals les detectin. Assenyalen que han d’incorporar textos en braille, relleu, color de contrast i sistemes de doble format amb so i llums, en el cas de les alarmes.

Pel que fa a la totalitat dels passadissos l’informe en fa una valoració positiva, ja que més d’un 90% compleix amb el requisits d’amplada i tipus de pavimentació.