Segons les dades del projecte europeu Sophie, els homes de Sant Gervasi tenen una esperança de vida que arriba fins als 81 anys. En canvi, en els homes del Raval Sud és de 73 anys. El projecte europeu considera que les diferències en salut estan determinades per les circumstàncies en les quals neixen, treballen i envelleixen les persones de cada grup social. Un altra conclusió a la qual arriba l’estudi és que el risc de patir ansietat és quatre vegades més elevat en dones amb feina no qualificada, que en un home directiu o professional.

El projecte està finançat pel Programa Marc de la Unió Europea i pretén desenvolupar metodologies per identificar i avaluar com les polítiques estructurals impacten a la societat en temes de salut, tan en l’àmbit local, com nacional i europeu.

A Barcelona, investigadors de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra i de Càritas Diocesana de Barcelona han recollit dades, a través de diferents entrevistes, que han permès avaluar els efectes en salut de les intervencions de renovació urbana de la Llei de barris de Catalunya, del reallotjament de famílies amb problemes d’habitatge per part de Càritas i de la implantació de la llei de la dependència.

Segons declaracions de Carme Borrell, investigadora principal del projecte, l’objectiu de les conclusions que es puguin extreure seran “un instrument a les mans de la població per reclamar polítiques més justes i saludables”. L’estudi es va iniciar el novembre de 2011 i està previst que s’acabi durant el mes d’octubre de 2015.