L'edifici de l'Escola Pia Sarrià es va començar a construir el 1892 per ser un internat. Era una època en què l'Església se sentia agredida per nous moviments que li eren contraris. I, com a resposta, diverses congregacions van crear grans centres escolars. Tots a la mateixa zona: a la vil·la independent de Sarrià. MIQUEL PUIG, professor d'història "En aquell moment hi ha un cert debat en la societat cristiana per veure què és millor, si formar intervenint en política, formant partits polítics que puguin per tant, al parlament, aprovar lleis que responguin a les idees de l'Església, però hi ha una altra tendència que diu 'no, no, nosaltres no hem d'entrar en política, sinó el que hem de fer és formar els ciutadans, educar-los, donar-los uns bons principis, uns bons criteris, etc.' I llavors ve l'aposta pels grans centres que trobem aquí en aquesta zona." L'internat va funcionar fins començada la Guerra Civil, quan els escolapis van haver d'abandonar el centre i la Generalitat va decomissar l'edifici. MIQUEL PUIG, professor d'història "Que el col·legi quedés decomissat per la Generalitat i se li donessin uns usos, doncs va ajudar a mantenir l'edifici. Sí que unes parts com la capella van tenir un deteriorament però, en canvi, altres parts, com que podien servir per altres finalitats, es van poder mantenir." El Miquel sap molt de la història de l'edifici i tot el que sap ho va recollir en aquest llibre. Per exemple, explica que l'entrada de l'edifici va servir d'escenari per a una pel·lícula ambientada en un hotel cubà. Però, segurament, el més curió de l'escola és això: un museu amb més de 3.000 espècies d'animals dissecats. Fins i tot, hi trobem un elefant. I és que a final del segle XIX hi havia un especial interès pel món de la zoologia. Algunes peces tenen més de 130 anys. Ara, són els alumnes de l'escola els que se'n cuiden i n'actualitzen les fitxes informatives.