La gent gran s'ha convertit en el puntal de les famílies. Un de cada tres atesos per la Creu Roja a Catalunya ha hagut d'ajudar econòmicament PER PRIMERA VEGADA els seus fills. I fins i tot, un de cada quatre els ha hagut d'acollir de nou a casa. Una situació que ha canviat i això ha anat en detriment de la qualitat de vida d'aquestes persones. ANNA SABATÉ, Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja "Ha estat inesperada la crisi, pensaven que tenien la vida resolta i pateixen pel futur de les generacions següents." A més, els enquestats consideren que la crisi actual és més greu que les anteriors. Una realitat que també viuen des de l'entitat. Reconeixen que les retallades en polítiques destinades a la gent gran pot tenir repercussions sobre les xarxes familiars. JOSEP MARQUÈS, president de la Creu Roja "Si es tallen subvencions hi ha efecte dominó" En total, la Creu Roja va atendre l'any passat més de 45.000 persones més grans de 65 anys, un 3% més que el 2010.

La Creu Roja ha presentat avui el Tercer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat. L’informe es basa en 674 entrevistes realitzades a persones majors de 65 anys i usuàries d’alguns dels programes que l’entitat executa arreu de Catalunya.

Entre altes dades, l’estudi mostra que el 70% dels enquestats ha perdut capacitat d’estalvi per l’augment de preu de les coses, l’11% ha rebut ajut bàsic i un 13% ha ha deixat de rebre ajuda. El treball destaca el fet que, per primer cop, “s’estan invertint els canals de solidaritat” i han augmentat els casos en què són els avis els qui han d’ajudar els fills -amb diners, aliments o acollint-los a casa-. Segons la Creu Roja, això fa que la gent gran percebi una “ruptura de progrés social” que els porta a pensar que els seus fills i néts viuran pitjor que ells.