El coll, les espatlles i l'esquena acostumen a ser les zones més castigades dels músics. Una activitat que va fonamentalment associada als beneficis per a la salut, sobretot mental, pot convertir-se en dolorosa. Per això cal prendre mesures per evitar-ho. El cas de l'Evelyn no és gaire representatiu, la prova n'és que set de cada 10 músics pateix, en algun moment de la carrera, algun tipus de lesió causada per la repetició de moviments inadequats i postures poc ergonòmiques. A partir de l'octubre tots els conservatoris disposaran de material educatiu i també es faran tallers per prevenir i reduir tot tipus d'accidents i lesions relacionades amb la salut. Una formació principalment dirigida als músics novells, que tenen tot un futur per endavant.

La Fundació Mapfre ha impulsat la campanya en col·laboració amb la Fundació Ciència i Art, la Generalitat de Catalunya, el Conservatori del Liceu i l’Associació de Conservatoris de Catalunya.

Els materials educatius es distribuiran per tots els conservatoris a partir de l’octubre.