Segons la memòria de 2012, l’oficina va atendre 503 persones al llarg de l’any. D’aquestes, 300 van demanar suport i tractament. Les xifres confirmen que el col·lectiu immigrant és el més afectat per situacions de discriminació. Gairebé el 90% de les demandes d’atenció sol·licitades durant el 2012 han rebut un tractament basat en la gestió alternativa de conflictes i en la mediació.

El dret més vulnerat, segons la memòria de 2012, va ser el de la dignitat, amb el 20% del total de casos que arriben a l’oficina, seguits pel dret a la informació (13%) i el dret a la llibertat i a la seguretat.

L’Oficina per la No Discriminació està ubicada al carrer de Ferran i treballa amb els col·lectius més vulnerables o amb persones que puguin estar en perill de ser objecte de discriminació. L’oficina realitza una funció informadora i organitza tallers d’igualtat de drets adreçats als professionals que treballen cara al públic i als estudiants d’institut i de postgrau.

Durant el 2012 van passar per aquests projectes formatius 801 persones, 585 estudiants i 216 professionals.