"A la hora de hablar cuando te pregunte por tu curriculum, que te irá preguntando diferentes puntos, no precipitarte a la hora de hablar, tranquilamente tu le vas explicando tu experiencia, tu formación, no hablar rápido..." Últims consells abans de l'entrevista de feina. L'Antonio fa dos anys que està a l'atur però avui, gràcies al programa d'inserció sociolaboral PILS, podria sortir-ne. ANTONIO PUJOL usuari del programa PISL "Me hacen buscar faena, buscar sitios, empresas adecuadas a nuestro curriculum y mirando a ver si nos pueden colocar" El PILS, juntament amb el Programa personalitzat de recerca de feina, el PROPER, són dos dispositius de recerca d'ocupació dedicats a persones en risc d'exclusió social. En l'últim any hi han participat quasi 2.000 persones. D'aquestes, 437 han trobat feina, sobretot en els sectors de l'hostaleria, el turisme i el comerç. RAQUEL SORIA tècnica del programa PISL "Treballem per una banda amb càpsules grupals, treballem aspectes personals, tècniques de recerca de feina i també tutories individualitzades per potenciar els aspectes que cada usuari necessita" Des de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea de Qualitat de Vida han destinat més de 70mil euros a la formació dels usuaris de tots dos programes. SÒNIA RECASENS tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació "De l'aturat al candidat. No tota persona se la pot atendre de la mateixa manera, no tot aturat és un aturat qualsevol. Per tant fem una diagnosi molt acurada, molt personalitzada. No ens valen les xifres absolutes, no ens val el nombre absolut de persones ateses, sinó que ens val el nombre persona a persona, perquè fem una diagnosi molt acurada per veure les necessitats que necessita" Des del maig fins ara ja s'hi han apuntat més de 800 persones.

L’Ajuntament té dos programes d’orientació professional, recerca de feina i inserció laboral que estan destinats a col·lectius vulnerables. El PISL ha atès 685 persones, davant de les 1.228 que han estat ateses en el programa PROPER. En total, 437 persones han trobat feina, 158 arribades des del PISL, i 279 del programa PROPER.

Més de la meitat de les feines que s’han ofert corresponen al sector de l’hostaleria i el turisme en un 27%, i el comerç en un 25%. També la logística i el manteniment, la seguretat, l’atenció a les persones, i la construcció han estat àmbits en què el col·lectiu ha trobat més oportunitats de feina. Més del 14% dels qui han aconseguit una vacant de treball han signat un contracte indefinit, mentre que de contractes temporals gairebé sis de cada 10 tenen una durada superior als tres mesos.

El mes de juny va arrencar una nova edició dels dos programes i ja se n’estan superant les xifres, perquè només des del maig fins al desembre s’atendran fins a 1.500 persones. Els programes van dirigits a persones en situació d’atur de llarga durada. Un és el PROPER i l’altre el PISL, que se centra en persones que reben la renda mínima d’inserció, en pares o mares de família monoparental, dones que són víctimes de violència masclista, persones extoxicòmanes o exrecluses.