façana edifici central UB

La Universitat de Barcelona ha indemnitzat amb 30.000 euros una estudiant de la Facultat de Psicologia que va denunciar a Inspecció de Treball que estava fent una beca de col·laboració i li feien fer feina que no li pertocava. Assegura que estava fent tasques estructurals dins de l’empresa. Tenint en compte aquestes circumstàncies, la UB ha decidit elaborar una nova normativa per evitar que la mateixa situació es torni a repetir.

Polèmica a la Universitat de Barcelona, ja que ha hagut d’indemnitzar amb 30.000 euros una becària que feia una feina que no li pertocava segons el conveni de pràctiques que tenia. L’estudiant que tenia una beca de col·laboració de la universitat va denunciar la situació a Inspecció de Treball.

El cas no va arribar a anar a judici perquè es va acordar prèviament la indemnització, però, arran dels fets, el consell de govern de la Universitat de Barcelona ha redactat una nova normativa per evitar que aquesta situació es repeteixi. A partir d’ara, el nou reglament deixarà molt clares les funcions que poden assumir els estudiants durant aquesta beca i especificarà el programa formatiu en què estan sotmesos i la remuneració, que actualment és d’entre 300 i 600 euros.

Actualment, uns 3.000 estudiants són beneficiaris d’una beca de col·laboració de la UB. Es tracta d’una fórmula que té per objectiu que els alumnes desenvolupin tasques en diferents òrgans de la institució, a canvi d’un ajut econòmic.

Aquests estudiants es queixen que la Universitat no hagi comptat amb ells per tal de fer el nou reglament i hagi fet els canvis unilateralment. Per això aquesta setmana s’han organitzat en assemblea i han decidit començar a mobilitzar-se per participar en les modificacions del reglament. Els becaris es queixen que moltes vegades acaben assumint tasques pròpies de personal i asseguren que en les convocatòries s’exigeixen coneixements específics de les persones de pràctiques perquè acaben fent feines estructurals per a les empreses.