La crisi pel coronavirus ha afectat de ple el curs 2019-2020 i el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ja apunta la possible afectació en el curs vinent. D’entrada, preveu una caiguda en les matriculacions, tant per l’aturada de la mobilitat estrangera com per l’efecte de la crisi econòmica. També ha avançat que el curs arrencarà al setembre amb un model mixt, amb classes presencials i activitats en línia.

21 milions d’euros, l’impacte de la crisi a la UB

El rector de la UB, Joan Elias, quantifica en 21 milions d’euros l’efecte que tindrà la crisi del coronavirus a la Universitat de Barcelona. Elias assenyala dos factors que impactaran de ple en les matriculacions del curs vinent. D’una banda, l’afectació que la crisi econòmica tindrà en moltes famílies i que “impossibilitarà a molts joves poder accedir a màsters o a graus”. D’altra banda, el rector afegeix que la davallada es notarà especialment en els màsters perquè no arribaran alumnes estrangers, que en algunes classes representaven la meitat dels estudiants, diu.

Més avaluació continuada per acabar el curs

El coronavirus ha obligat a traslladar l’activitat acadèmica de les aules a les xarxes. Sobre això, Elias reconeix que “per molt que tinguéssim eines de tipus informàtic, la nostra forma de fer és presencial”. La manera d’avaluar dels professors també s’ha hagut d’adaptar a aquest nou escenari. Des de la UB s’ha recomanat que l’avaluació sigui “fonamentalment continuada”. En el cas de fer exàmens en directe, una resolució del rector estableix que es gravin les proves orals en què participin un alumne i un professor, una mesura que ha generat polèmica entre els estudiants. A més, el professorat podrà demanar als examinats que mostrin el DNI.