tancament escoles barcelona

(ACN) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga en dues sentències del 23 de març a modificar els projectes lingüístics d’una escola pública de primària de Barcelona i d’una altra d’Abrera per incorporar-hi el castellà com a llengua vehicular en una proporció del 25 % de les hores lectives.

El tribunal, d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, estipula que s’han d’impartir en aquesta llengua matèries no lingüístiques d’àrees troncals o anàlogues. Aquestes modificacions hauran de ser vigents mentre els fills dels demandants cursin estudis a les escoles en qüestió.

En canvi, els magistrats han tombat la pretensió dels demandants d’obligar els centres a instal·lar rètols, almenys, en català i castellà a les instal·lacions escolars.

Les sentències, que no són fermes i a les quals es pot recórrer davant del Tribunal Suprem, resolen els recursos dels demandants contra la resolució del conseller d’Ensenyament del 25 de juliol del 2018, aleshores Josep Bargalló, que desestimava la sol·licitud de modificació del règim lingüístic del sistema educatiu públic català.