La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs de l’Advocacia de l’Estat ─interposat en nom del Ministeri d’Educació─ i obliga a fixar un mínim del 25 % de classes en llengua castellana a Catalunya. El tribunal resol que l’ús vehicular del castellà a les escoles catalanes “és residual”, almenys “en una part significativa de centres i grups docents”.

El TSJC obliga la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per garantir que tots els alumnes rebin “de manera efectiva i immediata” un ensenyament que utilitzi, de manera vehicular, les dues llengües oficials. Segons la resolució, a banda de l’assignatura pròpia de castellà, cal que hi hagi una altra matèria no lingüística i “de caràcter troncal” que s’imparteixi en aquesta llengua.

El Ministeri va presentar el recurs el 2015, amb el govern del Partit Popular, contra diverses resolucions del Departament d’Educació en matèria d’ús de les llengües vehiculars en l’ensenyament. En la sentència, el tribunal conclou que, amb la documentació aportada i la prova practicada, el castellà a les aules de Catalunya “és residual” i, per tant, això suposa “una infracció del marc jurídic vigent“.

Educació recorrerà la sentència

Sigui com sigui, el Departament d’Educació ja ha anunciat que recorrerà en contra de la sentència. De fet, la conselleria defensa que, un cop entri en vigor la Llei Orgànica de Modificació de LOE (LOMLOE), la coneguda com a llei Celaá, “deixarà sense efecte” la resolució del TSJC. Educació critica que la sentència hagi arribat abans als mitjans de comunicació que no pas a la mateixa Generalitat.