El TSJC ha decidit crear un grup de seguiment per donar suport a les actuacions dels jutjats de guàrdia durant la jornada de l’1 d’octubre. El tribunal garantirà, diu a l’acord, que tots els jutges i magistrats de Catalunya actuïn de forma responsable i amb “submissió plena i exclusiva a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic”. 

En aquest sentit, el grup que es crearà es posa a disposició de cadascun dels òrgans judicials que “es vegin afectats” per assegurar que el funcionament és correcte.