Les primeres indagacions sobre l’antiguitat del cap fan creure als estudiosos que l’escultura és de la mateixa època que el cap del déu romà Bacus localitzat també a la zona. La nova descoberta s’ha produït en el que era una sala annexa de la “pars rustica” de la vil·la dedicada a les premses de vi. Es tracta del bust d’un ancià, calb i amb barba, de dimensions reduïdes i que es pensa que podria representar el déu menor de l’embriaguesa, Silè, l’acompanyant del déu grec Dionis, de qui la llegenda diu que Silè havia estat el pare adoptiu. No es descarta, però, que en realitat la troballa sigui precisament un dels molts fills que va tenir. Estaria associat a un conjunt decoratiu de temàtica vinícola. La recerca arqueològica a l’entorn del carrer del Pont del Treball Digne, a Sant Martí, confirma dia a dia que la vil·la corresponia a un “dominus” de l’elit benestant de la Barcelona romana. Al febrer va sortir a la llum un mosaic policrom.