Les obres de la superilla de l’Eixample, en aquest cas a la Nova Esquerra de l’Eixample, han descobert diversos murs que es correspondrien amb els antics camins que recorrien la zona. Segons ha pogut saber betevé, s’han localitzat al carrer de Rocafort i al carrer de Borrell. En el primer cas, els vestigis ja han estat documentats i tapats, mentre que al carrer de Borrell encara s’hi està treballant.

Uns camins documentats en un mapa militar de la Barcelona del S.XIX

Els camins formarien part d’un traçat documentat al ‘Lever-nivelé de la place de Barcelone (1823- 1827)’, un mapa de la Barcelona previ a l’època de Cerdà. El document és un plànol de la ciutat fet per enginyers militars francesos entre el 1823 i 1827 i conté indicacions de tot allò que podia tenir interès bèl·lic en aquella època com són els camins i els edificis.

Troballes arqueològiques freqüents

Les troballes dels antics camins al carrer de Borrell s’han fet entre els números 141 i 143. Aquests dies, un equip d’arqueòlegs hi treballa amb l’objectiu de redactar l’informe de tractament de restes per sol·licitar-ne l’afectació a la Generalitat.

Segons ja pogut saber betevé, els experts hauran de desmuntar dues fileres dels maons que estructuren els camins i la resta, quedarà tapada amb geotèxtil i sauló. Aquesta tècnica ja s’ha emprat en altres descobertes recents, com per exemple a les vies de l’antic tramvia al carrer del Consell de Cent. I també s’utilitzarà a les restes de la masia que s’han trobat aquests dies al carrer de Girona, també en el marc de les obres de la superilla de l’Eixample.