La modificació de l’ordenança de civisme aprovada el 2011 és vàlida perquè l’Ajuntament té competències per regular el nudisme i seminudisme a l’espai públic amb l’objectiu de garantir la convivència. Aquesta és la conclusió de la sentència del Tribunal Suprem, que indica que la normativa no afecta la llibertat ideològica, no és discriminatòria i s’ajusta al principi de proporcionalitat.

De totes maneres, el tribunal ha estimat parcialment els recursos presentats per l’Associació per la Defensa del Dret a la Nuesa (ADDAN) i la Federació Espanyola de Naturisme i ha reclamat més esforç per acotar un concepte “indeterminat” com la prohibició d’anar pel carrer “gairebé despullat o despullada”. La sentència també considera massa àmplia la descripció de “roba similar a un banyador”.

Des que es va aprovar la prohibició, en els darrers quatre anys la Guàrdia Urbana ha posat més de 300 multes per anar sense samarreta.