Segons els impulsors de la denúncia, l’escrit es va presentar dimecres a l’Oficina Antifrau de Catalunya i estan a l’espera que aquesta institució de control avaluï la situació i emprengui diligències. Segons la delegada del sindicat Metges de Catalunya, Carme Fernández, “Sant Pau és un entramat d’institucions amb transvasaments de càrrecs i de sous d’una altra fundació que escapen al control públic”. Segons els denunciants, l’origen del problema es remunta a 1990, quan l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va desdoblar en dues institucions, una de patrimonial i una altra de gestora (que presta els serveis sanitaris). Aquest model de separació entre gestió i patrimoni ha suposat una disminució de les aportacions del govern per a la prestació de serveis sanitaris que, segons els denunciants, s’ha atribuït en exclusiva a la fundació gestora, fet que suposa incrementar la situació de dèficit que viu l’Hospital.

Davant aquesta situació, afirmen els denunciants, els responsables de Sant Pau han carregat les retallades sobre els treballadors, pràcticament tots contractats per la gestora, aplicant mesures que el Comitè d’Empresa considera “injustes”, com l’ERO de suspensió temporal per a gairebé la meitat de la plantilla. Segons el document de la denúncia, però, abans de la presentació de l’ERO, almenys quatre dels directius de la fundació gestora van ser traspassats a la patrimonial per justificar “que la direcció havia reduït el nombre de directius”.

En la denúncia també s’alerta de retribucions presumptament irregulars a determinats càrrecs de la institució que van ser contractats de forma suposadament irregular per dur a terme unes funcions que, segons els denunciants, no desenvolupen.