Els hospitals Clínic, Vall d'Hebron i Sant Pau va ser els centres catalans en què el 2014 es van registrar més donants. Només l'any passat arreu del territori hi va haver 218 donants d'òrgans, un 5,31% més respecte a 2013. En total es van fer 908 trasplantaments, una xifra que suposa el màxim d'aquesta activitat a Catalunya i trenca la tendència decreixent dels darrers dos anys. Tot i que el gruix de donacions continuen sent les de mort encefàlica, l'increment es deu sobretot a les donacions en viu i també al nou programa de donacions per aturada cardíaca, que es fa en alguns hospitals, i que implica una intervenció ràpida i preventiva en aturades fora dels hospitals fins que la família decideix una possible donació. Catalunya segueix sent, doncs, capdavantera al món en nombre de donacions i només se situa per darrere de l'estat espanyol. BOI RUIZ, conseller de Salut "Catalunya contribueix a un 25% de les donacions del conjunt de l'estat, un de cada quatre organs que es donen a l'estat espanyol, un es genera a Catalunya. Els organs arriben sense grans dificultats pero aquesta normalitat no ens ha de deixar abaixar la guàrdia." Precisament en aquesta línia de no abaixar la guàrdia una de les noves mesures de sensibilització que s'incorporarà les properes setmanes és que Salut permetrà incorporar una declaració de la voluntat de ser donant a la història clínica dels pacients, de manera que es pot facilitar la decisió de les famílies en el moment de la defunció, ja que, post mortem, és la família qui decideix si es fa la donació o no. Per això pacients trasplantats volen que s'intensifiquin els missatges per promoure aquesta pràctica. MERCÈ GENE, pacient trasplantada "Cada dia quan m'aixeco sóc conscient que porto un bocinet d'una altra persona i sempre li agrairé aquesta nova vida que m'ha donat." El 2014 es van incrementar sobretot els trasplantaments renals i cardíacs i es van mantenir estables els pulmonars.

El nombre de donants ha crescut un 5,31% aquest 2014, amb 218 donants vàlids. La majoria de casos es donen per mort encefàlica, 182. Destaca el creixement de les donacions per aturades cardíaques. Ara, el repte del Departament de Salut és impulsar la conscienciació social perquè es redueixin els casos en què les famílies es neguen a la donació.

L’Hospital Clínic ha estat el centre sanitari que ha realitzat més trasplantaments amb donants vius. Al llarg de 2014 han crescut les donacions de ronyons a Catalunya, arribant a les 165. El nombre de donants de fetge s’ha mantingut similar al de les dades de 2013, amb 10 donants.

Dels 908 trasplantaments que es van fer als hospitals catalans durant l’any passat, la majoria van ser de ronyons, amb 604 intervencions. A més, d’aquestes operacions, 19 es van realitzar en nens. Els trasplantaments de fetge segueixen els renals amb 162 intervencions, una xifra que va disminuir un 3,57% respecte a 2013. Els trasplantaments de cor han crescut un 7,69% en el darrer any, situant-se en 56 operacions. L’Hospital Vall d’Hebron és l’únic de Catalunya que realitza trasplantaments de pulmons. Durant el 2014, s’hi van realitzar 67. Dels 19 trasplantaments de pàncrees que van tenir lloc el 2014, 16 es van fer als quiròfans de l’Hospital Clínic de Barcelona.