A aquest centre hi acudeixen persones que tenen malalties cròniques com ara hèrnies discals o artrosis. El tractament consisteix en una petita intervenció a quiròfan per injectar ozó, un gas que és antiinflamatori i que no genera efectes secundaris. A més, la recuperació és molt més ràpida que en les operacions convencionals i pocs dies després ja es pot fer vida normal amb comoditat. La intervenció té un cost aproximat de 2.500 euros.