El 2017 95.000 persones van visitar els cementiris de Barcelona per la diada de Tots Sants. La xifra va suposar una remuntada respecte a les dades del 2016, que va quedar lluny de les 90.000 persones, al final d’un pont de quatre dies.

En el cas del cementiri del Poblenou, les visites del dia de Tots Sants (15.431) van suposar més del 65 % del total de les visites del 2017 (23.512).

Com són els serveis funeraris?

El grup Mèmora, que gestiona els tanatoris de Sancho d’Àvila, les Corts, Collserola i Sant Gervasi, va fer 14.062 serveis funeraris durant el 2017. Pel que fa als serveis elaborts per Àltima, que gestiona el tanatori de la ronda de Dalt, al llarg del 2017 en van ser 4.400.

Pel que fa al tipus de cerimònia, la gran majoria van ser religioses. En el cas del grup Mèmora van representar el 78 % dels serveis del 2017 i prop d’un 18 % van ser civils. Més minoritaris van ser els oficis per a testimonis de Jehovà (0,35 %) i per a evangèlics (0,4 %). També hi va haver un 3,6 % dels casos en què no es va fer cerimònia de comiat. Al tanatori de la ronda de Dalt, gestionat per Àltima, les cerimònies religioses van representar més del 82 % dels serveis funeraris del 2017, davant del 17,8 % de les laiques.

Més incineracions que enterraments des del 2016

El 1998 les incineracions no arribaven al 20 % dels serveis funeraris que es van oferir a Barcelona. En vint anys, aquesta opció ha guanyat terreny als enterraments i des del 2016 ha tombat la balança. El 2017 les incineracions van representar el 50,8 % dels serveis funeraris.