La Paz és una dels més de 300 advocats que s'han inscrit al torn d'ofici dedicat específicament als processos hipotecaris. Un torn que es posa en funcionament avui i que, segons diuen, permetrà millorar el nivell d'especialització dels lletrats. Estar al dia, remarquen, és fonamental en un camp en què la legislació canvia més sovint que en altres àmbits. PAZ CANO, advocada del torn d'ofici "Es un tema muy ágil, ha sido un tema de modificaciones legales muy rápidas y esto obliga a que los que nos dediquemos a ello invirtamos mucho tiempo en el estudio." MERCÈ CLARAMUNT, diputada responsable del torn d'ofici de l'ICAB "Va molt més enllà del que el torn d'ofici ens exigeix, que és la tramitació judicial dels temes. Jo crec que aquí hi ha un plus, que és el del seguiment amb els bancs, amb la mediació..." Segons dades de l'ICAB, els processos d'execució hipotecària, que sovint culminen en desnonament, s'han multiplicat en els darrers anys. Només en un any se n'han tramitat 1.900 casos. Per això, de manera paral·lela, asseguren que continuaran reclamant millores legislatives. L'objectiu principal, diuen, és limitar el sobreendeutament. JESÚS SÁNCHEZ, responsable de la Comissió Normativa de l'ICAB "És importantíssim, un pilar fonamental, una llei de sobreendeutament o de segona oportunitat, perquè ja porta implícita la dació en pagament. " Des de l'ICAB, a més, alerten que si no s'impulsen canvis la situació podria empitjorar. En aquest sentit, remarquen que la suspensió dels desnonaments impulsada pel govern central acaba el mes de maig. Aleshores, diuen, podrien augmentar encara més.

La intenció és que la ciutadania disposi de les millors eines jurídiques per garantir un bon assessorament. Per això, a partir d’aquest febrer els casos en matèria hipotecaria els atendran advocats especialitzats, que també formen part del torn d’ofici en dret civil. Les convocatòries per formar part del nou servei específic es van obrir al setembre i ja hi ha 300 advocats que s’hi han inscrit voluntàriament.

El nou torn d’ofici en matèria hipotecària recollirà qüestions sobre la tramitació judicial i extrajudicial de cada cas. És a dir, que els advocats no només faran un seguiment del procés judicial, com feien fins ara, sinó que també formaran part de la mediació entre les parts afectades. L’objectiu principal és evitar el sobreendeutament que afecta moltes famílies i que acaba generant els desnonaments. L’advocada en dret hipotecari, Paz Cano, ha explicat que la pèrdua de l’habitatge és un problema greu en l’actualitat, però el pitjor és que la persona desnonada “encara continua tenint un deute que pagar”. En aquest sentit, Cano ha denunciat que la legislació estatal i l’europea no han estat suficientment protectores amb els ciutadans, tot i que en els últims quatre anys hi ha hagut diverses modificacions normatives.

Des de l’ICAB promouen de treballar per una legislació de segona oportunitat, que consisteix a afavorir el pacte i l’acord entre les parts per evitar la pèrdua de l’habitatge. Precisament, sobre aquest tema el degà de l’ICAB, Oriol Rusca, ha descartat que l’habitatge “és el més sagrat que hem tingut” i el que pretenen és evitar aquesta situació i el sobreendeutament en el futur.

Vista la situació tan fràgil en què es troba la societat, l’ICAB ha decidit obrir el torn d’ofici en dret hipotecari per reforçar el servei de jurisdicció gratuïta al ciutadà i garantir-ne la qualitat. “Ens hem trobat que el torn d’ofici de dret civil no era suficient i calia una especialització més gran”, explica la diputada responsable del nou torn d’ofici, Mercè Claramunt. Fins ara els advocats que treballaven en matèria civil s’encarregaven de les peticions sobre qüestions hipotecàries, però pel desbordament de sol·licituds van decidir fer aquest nou torn. Només el 2014 els advocats barcelonins van tramitar prop de 1.900 procediments hipotecaris.