TMB ha anunciat que ha finalitzat l’inventari dels elements amb fibrociment que hi ha a la xarxa de metro de Barcelona. En total s’han inventariat 402 tones en 834 ubicacions. D’aquestes quantitats ja s’han retirat 108 tones a 298 ubicacions i per la resta hi ha un pla de retirada que es durà a terme en els pròxims tres anys. En total, queden  293 tones d’amiant per retirar a 536 punts a la xarxa de metro.

La majoria del fibrociment inventariat es troba en planxes, panells, tubs i canalitzacions. TMB cita les dades recollides per l’Institut d’Estudis de la Seguretat a principis del 2017 que xifrava en 4 milions de tones la quantitat de fibrociment present encara a Catalunya. L’empresa trasllada aquestes xifres a la xarxa de metro per dir que la presència del material a les instal·lacions i dependències del metro “representa el 0,007 % del total existent al país”.

Pel que fa a les tones de fibrociment que encara no s’han retirat, TMB assegura que ha establert un pla de tres anys de durada que tindrà un cost d’uns 5 milions d’euros per retirar, almenys, el 95 % del fibrociment existent. Per als elements que es troben “enterrats o encastats i sense possibilitats d’accés s’ha previst encapsular-los i senyalitzar-los”.

En licitació el projecte del taller de la Sagrera

De les obres previstes la de més envergadura i dificultat és la rehabilitació de la coberta del taller de material mòbil de Metro a la Sagrera, que inclou uns 3.000 metres quadrats de planxes de fibrociment. Actualment està en procés de licitació la redacció del projecte constructiu amb l’objectiu que el 2020 amb les “màximes garanties per a les persones que hi treballen i viuen a l’entorn”.

El 87, 2 % del personal potencialment exposat ha passat visita mèdica

TMB també fa balanç del programa de vigilància de la salut del personal de metro que en algun moment de la seva vida professional ha pogut estar exposat a les fibres d’amiant. Amb dades tancades el 20 de juny la companyia assegura que de les 1.064 persones convocades a visita mèdica l’han passat 928. S’han diagnosticat 26 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat una possible relació amb l’exposició a l’amiant: 23 són casos d’engruiximents pleurals, 2 casos són plaques pleurals no calcificades i 1 dels pacients presenta una placa pleural calcificada. Segons l’informe de TMB “cap d’aquestes afeccions es pot considerar una patologia greu i no han requerit tractament mèdic”.

L’informe conclou que una persona no inclosa en aquest grup de 26 continua “en situació d’incapacitat temporal en període d’observació per possible malaltia professional, i s’espera el resultat de les proves per fer un diagnòstic definitiu”.

El comitè d’empresa reclama uns terminis més curts

El comitè d’empresa de TMB veu “excessiu” el termini de temps, uns tres anys, que s’ha marcat l’empresa per retirar tot el fibrociment de la xarxa de metro. També reclamen que es facin mesuraments de l’aire amb microscopi electrònic quan es treballa per desmuntar aquest material cancerigen. Asseguren que quan es va treure, per exemple, la coberta de l’estació de la Verneda, només se’n van fer amb microscopi òptic, una tècnica, asseguren, que “no és prou fiable”.