test antígens òmicron

(ACN) Alguns tests d’antígens per detectar la covid són 10 vegades menys sensibles davant la variant alfa, però són efectius amb òmicron. Ho diu un estudi del Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias (IrsiCaixa) i Nesapor Europa. La investigació remarca la importància d’anar validant la capacitat de detecció de les proves davant de mutacions.

L’òmicron i la beta, les variants que es detecten millor

L’anàlisi feta demostra que, en condicions favorables en les quals els tests contenen líquid suficient per trencar bé els virus, un dels quatre tests estudiats perd sensibilitat contra la variant alfa. En condicions extremes, en canvi, tots els tests passen a ser 10 vegades menys sensibles a la variant alfa i, dos, a delta. Pel que fa a òmicron i beta, la capacitat de detecció dels tests estudiats no es veu alterada en cap condició, una dada que és positiva, ja que l’òmicron és una de les últimes variants de preocupació.

Necessitat de testar la sensibilitat dels antígens amb l’aparició de noves variants

Segons IrsiCaixa, l’estudi demostra que l’eficàcia dels tests ràpids es pot veure afectada per l’aparició de noves variants i, per aquest motiu, consideren que “és clau” fer-ne el seguiment. Segons diuen, cal conèixer exactament quines regions de la nucleocàpsida detecta cada test i controlar les mutacions que incorporen les noves variants per predir si afecten les regions detectades pel test.

“Quan es van començar a desenvolupar els tests d’antígens, conèixer quina era la regió exacta del virus que reconeixen els tests no era essencial. L’important era que fossin fiables a l’hora de diagnosticar casos positius i negatius. No obstant, amb l’aparició de noves variants, aquesta fiabilitat es pot veure compromesa, i és per això que hem de dedicar esforços a tenir identificades aquestes regions”, assenyala Núria Izquierdo-Useros, investigadora d’IrsiCaixa.